کاربریها

شهرک های صنعتی

شهرک های صنعتی

راه اندازی یک شهرک صنعتی معتبر بدون تضمین امنیک کافی امری اشتباه است.یسیتمهای حفاظتی avselectronics امروزه در بیشتر مراکز صنعتی مورد بهره برداری قرار گرفته و ضامن امنیت و کنترل و نظارت بهینه شده است.

ادامه مطلب: شهرک های صنعتی

مراکز نظامی

مراکز نظامی

تامبن امنیت یک مرکز نظامی یکی از مهمترین ارکان یک مرکز نظامی میباشد که رعایت آن از اصلی تیرن اهداف یک سیستم نظامی است. avselectronics به عنوان یک برند برتر در سیستمهای امنیتی به شما تضمین میدهد که در مناطق نظامی مانند پادگانها و اردوگاهای نطامی بالاترین کارایی را به شما اریه دهد.

ادامه مطلب: مراکز نظامی

مراکز صنعتی

سیستمهای امنیتی پالایشگاها

یکی از بهترین سیستم های امنیتی که در حراست پالایش و پخش استفاده می شود سیستم حفاظت الکترونیک است. مراکز صنعتی همچون پالایشگاها و نیروگاها و شهرکهای صنعتی بدون شک نیازمند سیستمهای امنیتی قابل اطمینان و با کیفیت میباشند

ادامه مطلب: مراکز صنعتی

انبارهای روباز

انبارهای روباز

انبارهای روباز که یک سطح وسیع و غیر قابل نطارت را شامل میشوند باید بر اساس یک الگوریتم جدید تحت نظارت سیستم هوشتمد باشد.avselectronics به عنوان یک شرکت پیشگام در زمینه ی سیستمهای حفاظت پیرامونی میتواند شما را در نظارت بر امبارها و حصارهای رو باز خود کمک و بهترین حالت نظارتی را به شما ارایه دهد.

ادامه مطلب: انبارهای روباز

زندانها

مراکز نظامی

تامبن امنیت یک مرکز نظامی یکی از مهمترین ارکان یک مرکز نظامی میباشد که رعایت آن از اصلی تیرن اهداف یک سیستم نظامی است. avselectronics به عنوان یک برند برتر در سیستمهای امنیتی به شما تضمین میدهد که در مناطق نظامی مانند پادگانها و اردوگاهای نطامی بالاترین کارایی را به شما اریه دهد.

ادامه مطلب: زندانها

انبارهای مسقف و سوله ها

انبارهای مسقف

انبارهای مسقف که یک سطح وسیع و غیر قابل نطارت را شامل میشوند باید بر اساس یک الگوریتم جدید تحت نظارت سیستم هوشتمد باشد.avselectronics به عنوان یک شرکت پیشگام در زمینه ی سیستمهای حفاظت پیرامونی میتواند شما را در نظارت بر امبارها و حصارهای رو باز خود کمک و بهترین حالت نظارتی را به شما ارایه دهد.

ادامه مطلب: انبارهای مسقف و سوله ها

زیر مجموعه ها

مراکز صنعتی
تعداد مقالات:
2
مراکز نظامی
تعداد مقالات:
2
انبارها
تعداد مقالات:
2
بانکها
تعداد مقالات:
1
بیمارستانها
تعداد مقالات:
1
طلافروشی ها
تعداد مقالات:
1
موزه ها
تعداد مقالات:
1
هتل ها و آپارتمانها
تعداد مقالات:
2
خطوط ریلی
تعداد مقالات:
2
مزارع
تعداد مقالات:
1

شرکت هرمیس دایا نماینده شرکت ای وی اس الکترونیک ایتالیا در ایران