باغات و مراکز کشاورزی

سنسورهای خطوط ریلی

سنسورهای خطوطل ریلی
حس گرهای تجهیزات کنار ریل

این حس گرها در طول مسیر نصب می شوند تا نواقصی را که در قطعات و آلات متحرک ایجاد می شوند مشخص کرده، بتوانند اطلاعات مربوط به این نواقص را منتقل کنند تا در صورت نیاز قطارها متوقف شوند و گروه نگهداری تعمیرات مورد نیاز را انجام بدهد. از جمله این نواقص که حس گرها آن را تشخیص می دهند می توان به چرخ ها و بالشتک های بیش از حد داغ شده بالشتک های معیوب و یا چسبیده به سطوح چرخ ها، چرخ های معیوب، چرخ های شکسته، چرخ های مسطح، چرخ های خارج شده از خط، Excessive Trucks Hunting، تجهیزات و اتصالات واگن ها، بارهای قائم و جانبی که بیشتر از حد گاباری بارگیری شده اند، اشاره کرد. ترکیب کردن برچسب خوان های AEI با حس گرها آمار دقیقی از خودروهای دارای نقص ارایه می دهد. در حال حاضر معمولاً اطلاعات دریافتی از حس گرها از طریق بی سیم مبادله می شوند. وقتی که شبکه ارتباطی پیوسته اطلاعات بطور کامل نصب و راه اندازی شوند، این اطلاعات از رابط های جانبی درون حس گرها به خدمه قطار مراکز کنترل و تاسیسات نگهداری ارسال می شوند.

حس گرهای جانبی ریل برای تشخیص نواقص ریل و تجهیزات جانبی

این حس گر ها معمولا در اطراف خط نصب می شوند تا شرایط و موانعی که در طول ریل وجود دارند را مشخص کرده و اطلاعات لازم را برای توقف قطار یا کاهش سرعت آن ارسال کنند تا علاوه بر افزایش ایمنی تردد قطارها پرسنل تعمیر و نگهداری را نیز از بروز نقص در ریل آگاه نمایند تا تعمیرات مورد نیاز را انجام دهند. از جمله این شرایط و نواقص که توسط حس گرها مشخص می شوند می توان به ریل شکسته، خط آهن جدا شده، باران یا برف شدید (جمع شدن آب یا برف زیاد) ریزش بهمن و یا صخره ،تنش (فشار) بیش از حد ریل، ستون ها و پل های جدا شده، زیرگذرهای مسدود شده، اطلاعات مربوط به آب و هوا (دما، میزان تغیر دما، سرعت باد، بارش باران و برف و غیره)، زلزله، و موارد کلی ایمنی مربوط به خط آهن و سازه ها اشاره نمود. در حال حاضر اطلاعات دریافتی از این حس گرها از طریق سیستم ارسال پیام کنار ریل مبادله می شوند. وقتی که شبکه ارتباطات پیوسته اطلاعات راه اندازی شود، این اطلاعات بصورت لحظه ای از رابط های درون حس گرها به خدمه قطار، مراکز کنترل و تأسیسات نگهداری ارسال می شوند.

حس گرهای متحرک کنترل ریل

این حس گرها بر روی قطارهای بازرسی و تعمیر خط و حتی بر روی لوکوموتیوهای نصب می شوند تا بتوان معایب و مواردی که در طول ریل رخ می دهند را مشخص نمایند و در صورت نیاز قطارها را متوقف کنند و یا سرعت آنها را کاهش دهند تا گروه تأسیسات بتوانند تعمیرات مورد نیاز را انجام دهند. این معایب شامل ترک خوردگی ریل، شکستگی ریل، خطوط از هم گسسته و فشار (تنش) بیش از حد ریل می باشند. اطلاعات مربوط به آب و هوا را نیز گردآوری می کنند. اطلاعات دریافتی از این حس گرها در واگن بازرسی یا کابین لوکوموتیوران نمایش داده می شوند و از طریق شبکه ارتباطی پیوسته اطلاعات به مراکز کنترل و خدمه تأسیسات منتقل می شوند.

حس گرهای On-board قطعات واگن

حس گرهای on-board قطعات واگن بر روی آلات غلتنده نصب می شوند تا معایب موجود مشخص شوند و از طریق این اطلاعات بدست آمده، بتوان قطار را متوقف نمود و گروه تأسیسات، تعمیرات مورد نیاز را انجام دهند. از جمله این معایب می توان به چرخ ها و بالشتک های بیش از حد داغ شده، ضربات یا لرزش های چرخ های شکسته یا خوابیده یا چرخ های موج دار، Excessive Track Hunting ، نیروهای طولی بیش از حد و وضعیت سیستم ترمز اشاره کرد. اطلاعات دریافتی از این حس گرها از طریق کانال ارتباطی سیستم ترمزهای بادی الکترونیکی ECP به لکوموتیو منتقل می شود و از آنجا از طریق شبکه ارتباطی پیوسته به مراکز کنترل و تأسیسات نگهداری ارسال می شود. پیشرفت هایی در این زمینه صورت گرفته است اما راه اندازی سیستم های ترمز ECP و شبکه خطوط ارتباطات پیوسته اطلاعات پیش شرط راه اندازی و استفاده از این حس گرهاست.

حس گرهای On-board کالای درون واگن

این حس گرها بر روی واگن های باری نصب می شوند تا وضعیت کالاهایی که حمل می شوند را مشخص و کنترل کنند. مؤلفه هایی که توسط این حس گرها اندازه گیری می شوند شامل دما، فشار، موقعیت بار، تابش و لرزش ها می باشند. امنیت و ایمنی محموله ها نیز کنترل می شود. اطلاعات دریافتی از حس گرها از طریق کانال ارتباطی سیستم ترمز ECP به لوکوموتیو منتقل می شود و از آنجا از طریق شبکه ارتباطی پیوسته اطلاعات به مراکز کنترل، تأسیسات نگهداری و مشتریان ارسال می گردد. اگر موارد مشکل آفرین مشاهده شد، قطار متوقف می شود و گروه تأسیسات، تعمیرات مورد نیاز را انجام می دهند.

بعضی از مشتریان با استفاده از حس گرهای اختصاصی و ارتباطات ماهواره ای و از طریق کانال اطلاعات راه آهن مستقیماً اطلاعات را از واگن ها دریافت کرده و می توانند از وضعیت محموله خود همواره آگاهی داشته باشند.

مانیتورینگ ریل

مانیتورینگ ریل

 یکی از موارد مهم در خطوط ریلی نصب و اجرای سیستم های مانیتورینگ و ارزیابی طولانی مدت راه آهن می باشد. این سیستم ها اصولاً به منظور حفظ ایمنی ریل و اطلاع از آسیب یافتگی ریل در اثر نشست شدید زمین به کار گرفته می شوند. در این سیستمها میزان کشش یا فشار خالص ریل و دمای آن اندازه گیری می شود و اطلاعات به صورت بی سیم به ایستگاه پردازش مرکزی ارسال می شود و پس از پردازش اطلاعات، ورود به ناحیه خطر و نیاز به بازرسی و بازبینی فوری خط را اعلام می کند. هنگامی که نشست زمین رخ می دهد رفتار سنسورها هشدار اولیه ای را اعلان می دارند که البته این اعلان پیش از وارد شدن به محدوده بحرانی و خطرناک خواهد بود و این هشدارها به منظور برنامه ریزی و اجرای کارهای بازبینی و احتمالاً تعمیراتی جهت جلوگیری از ایجاد خلل در عبور و مرور خط به کار گرفته می شوند.

شرکت هرمیس دایا نماینده شرکت ای وی اس الکترونیک ایتالیا در ایران