مانیتورینگ ریل

 یکی از موارد مهم در خطوط ریلی نصب و اجرای سیستم های مانیتورینگ و ارزیابی طولانی مدت راه آهن می باشد. این سیستم ها اصولاً به منظور حفظ ایمنی ریل و اطلاع از آسیب یافتگی ریل در اثر نشست شدید زمین به کار گرفته می شوند. در این سیستمها میزان کشش یا فشار خالص ریل و دمای آن اندازه گیری می شود و اطلاعات به صورت بی سیم به ایستگاه پردازش مرکزی ارسال می شود و پس از پردازش اطلاعات، ورود به ناحیه خطر و نیاز به بازرسی و بازبینی فوری خط را اعلام می کند. هنگامی که نشست زمین رخ می دهد رفتار سنسورها هشدار اولیه ای را اعلان می دارند که البته این اعلان پیش از وارد شدن به محدوده بحرانی و خطرناک خواهد بود و این هشدارها به منظور برنامه ریزی و اجرای کارهای بازبینی و احتمالاً تعمیراتی جهت جلوگیری از ایجاد خلل در عبور و مرور خط به کار گرفته می شوند.

شرکت هرمیس دایا نماینده شرکت ای وی اس الکترونیک ایتالیا در ایران