مراکزی مانند طلا فروشیها که به نوعی خازانه ای از اجناس گرانبها هستند بدون شک نیازمند تامین امنیت و سیستمهای مدرن برای جلوگیری از سرقت میباشند.ای وی اس الکترونیک ارائه کننده ی کاملترین تجهیزات مناسب جهت انبار های سر پوشیده و یا روباز میباشد.

 

شرکت هرمیس دایا نماینده شرکت ای وی اس الکترونیک ایتالیا در ایران