مراکز صنعتی

شهرک های صنعتی

شهرک های صنعتی

راه اندازی یک شهرک صنعتی معتبر بدون تضمین امنیک کافی امری اشتباه است.یسیتمهای حفاظتی avselectronics امروزه در بیشتر مراکز صنعتی مورد بهره برداری قرار گرفته و ضامن امنیت و کنترل و نظارت بهینه شده است.

ادامه مطلب: شهرک های صنعتی

مراکز صنعتی

سیستمهای امنیتی پالایشگاها

یکی از بهترین سیستم های امنیتی که در حراست پالایش و پخش استفاده می شود سیستم حفاظت الکترونیک است. مراکز صنعتی همچون پالایشگاها و نیروگاها و شهرکهای صنعتی بدون شک نیازمند سیستمهای امنیتی قابل اطمینان و با کیفیت میباشند

ادامه مطلب: مراکز صنعتی

شرکت هرمیس دایا نماینده شرکت ای وی اس الکترونیک ایتالیا در ایران