راه اندازی یک شهرک صنعتی معتبر بدون تضمین امنیک کافی امری اشتباه است.یسیتمهای حفاظتی avselectronics امروزه در بیشتر مراکز صنعتی مورد بهره برداری قرار گرفته و ضامن امنیت و کنترل و نظارت بهینه شده است.

 

شرکت هرمیس دایا نماینده شرکت ای وی اس الکترونیک ایتالیا در ایران